Champagnat wil een school zijn waarbij kinderen kunnen thuiskomen in een warme leeromgeving. Een plek waar ze zich geborgen en veilig voelen.

Zo kunnen we in de eerste plaats zorgen voor een goed welbevinden voor elk kind waar een hoopvolle kijk naar de toekomst deel vanuit maakt.


Dat wil zeggen wat we als school proberen de noden van de kinderen te begrijpen en hierbij rekening houden met hun leefomstandigheden thuis en in hun leefgemeenschap. We zien de diversiteit in onze school en in de schoolomgeving als een grote meerwaarde om in dialoog te treden.


In de lijn met het charisma van onze stichter geloven we dat rechtvaardige onderwijskansen voor alle kinderen en jongeren een heilige zaak is. Als individuele school kunnen we de maatschappelijke context van ongelijkheid niet uitschakelen, maar willen we wel een schakel zijn in het bouwen aan een meer rechtvaardige samenleving.


Brede basiszorg betekent voor ons dat we onze kinderen stimuleren in hun totale persoonlijkheidsontwikkeling. Dat we geloven in hun kunnen en hen de kans geven om hun mogelijkheden en talenten te ontdekken binnen een krachtige leeromgeving.


Dit proberen we te bereiken met een doelgerichte  aanpak. We blijven aandachtig voor het geven van optimale kansen aan elk kind.

Voor kinderen die in hun leren en hun ontwikkeling bedreigd zijn zullen we specifieke doelstellingen voorop stellen.


We vinden open communicatie en overleg zeer belangrijk.

Onze participanten zijn leerlingen, ouders, CLB en externe ondersteuners.