Bij afwezigheid, gelieve de klasleerkracht, secretariaat of directie te verwittigen vóór 9u.