VAKANTIEDAGEN  SCHOOLJAAR 2023 - 2024
Vakantieperioden
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasvakantie
Zomervakantie
maandag 30 Oktober 2023 tot en met vrijdag 03 november 2023
maandag 25 december 2023 tot en met vrijdag 05 januari 2024
maandag 12 februari 2024 tot en met vrijdag 16 februari 2024
maandag 01 april 2024 tot en met vrijdag 12 april 2024
maandag 01 juli 2024 tot en met zondag 1 september 2024
Wettelijke feestdagen
Dag van de Arbeid
O.L.H.-Hemelvaart
Pinkstermaandag
maandag 01 mei 2024
donderdag 9 mei 2024 en brugdag vrijdag 10 mei 2024
maandag 20 mei 2024
Facultatieve vakantiedagen
woensdag 10 oktober 2023
maandag 11 maart 2024
woensdag 8 mei 2024
Pedagogische studiedagen voor leerkrachten (geen school voor de kinderen)
vrijdag 20 oktober 2023
woensdag 24 januari 2024
vrijdag 8 maart 2024
Ander belangrijke data
Schoolfotograaf
Schoolfeest
donderdag 21 maart 2024
zaterdag 27 april 2024