SCHOOLTEAM SCHOOLJAAR 2022 - 2023
Directie
Directie Bart Tuyteleers & Astrid Verleysen
Administratie
Secretariaat
Stafmedewerkster
Sandra Verreycken
Catherine Hartung
Zorgteam
Zorgcoördinator
Zorgleerkracht kleuterschool
Zorgleerkrachten lagere school
Lien Thewissen
Sophie Cornu, Naomi Garcia, Kicky Ceuters
Dorien Verboven
Leerkrachten kleuterschool
K0
K1
K2
K3
K4

Kinderverzorgster
LO
Ilse De booser
Femke Van de Walle
Walter Crick
Els Cooremans
Eline Meulemans

Juf Amina
Tom Beckers
Leerkrachten lagere school
L1
L2
L3
L4
L5
L6

LO
Chris Jamaer
Siel Ryckoort
Bert Deca
Koen Taveirne
Silvie Van Huychem
Serge Widart

Dimitri De Witte & Tom Beckers
Brede School & Werking Schoolcontract
Coördinator Brede School
Cördinator Werking Schoolcontract
Katrien De Loose
Barbra Erhardt
Brede School & Werking Schoolcontract
Opvang en onderhoud Juf Zhour