TIPS OM ONLINE TE OEFENEN

Wepboek

Voor wie?

Alle kleuters

Wat?

Twintig leuke verhaaltjes om te kijken en te luisteren. Je vindt er verhaaltjes voor kinderen van +2, +3 en +4 jaar.

Leerstof?

Heel geschikt om je luistervaardigheid in het Nederlands te oefenen.

Hoe?

Ga naar de website Wepboek+ klik op een van de 20 verhaaltjes.

Maak je keuze en… go!


Xnapda

Voor wie?

Alle leerlingen van de lagere school

Wat?

Per klas zijn er instructiefilmpjes om bij te leren of te herhalen, automatisatiefilmpjes om oefenen, funfilmpjes met bewegingsoefeningen en raadseltjes.

Leerstof?

Wiskunde, Nederlands, Wereldoriëntatie en voor klas L5 en L6 ook Frans.

Hoe?

Ga naar de website Xnapda + klik op filmpjes + kies je klas. Kies links van je scherm of je een instructiefilmpje, automatisatiefilmpje of de funzone wil.

Maak je keuze en… go!

 

Computermeester

Voor wie?

Kleuters en alle leerlingen van de lagere school

Wat?

Heel veel oefeningen waarbij je ook kan zien of je antwoord juist is.

Leerstof?

Rekenen, Taal, Wereldoriëntatie maar ook leuke spelletjes.

Hoe?

Ga naar de website Computermeester + klik op ‘kleuters’ of op jouw klas + scroll naar onderen.

Maak je keuze en… go!

 

Schooltv

Voor wie?

Kleuters en alle leerlingen van de lagere school

Wat?

Heel veel filmpjes waar je vooral over de actualiteit iets kan bijleren

Leerstof?

Veel actualiteit zoals het jeugdjournaal maar ook filmpjes uitleg over allerlei onderwerpen. Je kan gebruik maken van de zoekmachine.

Hoe?

Ga naar de website Schooltv + klik op jouw leeftijdsgroep + scroll naar onderen.

Maak je keuze en… go!