SCHOOLTEAM SCHOOLJAAR 2022 - 2023
Directie
Directie Bart Tuyteleers & Astrid Verleysen
Administratie
Secretariaat
Stafmedewerkster
Sandra Verreycken
Catherine Hartung
Zorgteam
Zorgcoördinator
Zorgleerkracht kleuterschool
Zorgleerkrachten lagere school
Lien Thewissen
Sophie Cornu
Jana Herbots (L1 & L2) Dorien Verboven (L3 ... L6)
Leerkrachten kleuterschool
K0
K1
K2
K3
K4

Kinderverzorgster
LO
Femke Van de Walle
Ilse De booser & Sophie Cornu
Walter Crick
Els Cooremans
Eline Meulemans

Juf Amina
Tom Beckers
Leerkrachten lagere school
L1
L2
L3
L4
L5
L6

LO
Siel Ryckoort
Chris Jamaer & Jana Herbots
Koen Taveirne
Bert Deca
Serge Widart
Silvie Van Huychem

Dimitri De Witte & Tom Beckers
Brede School & Werking Schoolcontract
Coördinator Brede School
Cördinator Werking Schoolcontract
Katrien De Loose
Barbra Erhardt
Brede School & Werking Schoolcontract
Opvang en onderhoud Juf Zhour en juf M'Barka