VAKANTIEDAGEN  SCHOOLJAAR 2022 - 2023
Vakantieperioden
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasvakantie
Zomervakantie
maandag 31 Oktober 2022 tot en met vrijdag 04 november 2022
maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 06 januari 2023
maandag 20 februari 2023 tot en met vrijdag 24 februari 2023
maandag 03 april 2023 tot en met vrijdag 14 april 2023
maandag 03 juli 2023 tot en met donderdag 31 augustus 2023
Wettelijke feestdagen
Wapenstilstand
Dag van de Arbeid
O.L.H.-Hemelvaart
Pinkstermaandag
vrijdag 11 november 2022
maandag 01 mei 2023
donderdag 18 mei 2023 en brugdag vrijdag 19 mei 2023
maandag 29 mei 2023
Facultatieve vakantiedagen
woensdag 08 februari 2023
maandag 13 maart 2023 
woensdag 17 mei 2023
Pedagogische studiedagen voor leerkrachten (geen school voor de kinderen)
vrijdag 30 september 2022
woensdag 16 november 2022
maandag 16 januari 2023